สายการผลิต

อุปกรณ์การผลิต:

 

Changzhou Hejie Motor Co., Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0Changzhou Hejie Motor Co., Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1

Changzhou Hejie Motor Co., Ltd สายการผลิตของโรงงาน 2

 

Changzhou Hejie Motor Co., Ltd สายการผลิตของโรงงาน 3

ฝากข้อความ